Zabiegi Ablacji Powierzchownej

EBK (Epi Bowman Keratomileusis) – jest to metoda ablacji powierzchownej. Modelowanie rogówki laserem excimerowym następuje po oddzieleniu nabłonka rogówki narzędziem z jednorazową końcówką Epi-Clear. Nabłonek rogówki, tak jak skóry regeneruje się samoistnie, a głębsze warstwy pozostają nienaruszone. Po zabiegu istnieje możliwość odczucia bólu i dyskomfortu. Po zabiegu na oko zakładana jest soczewka kontaktowa, która pełni funkcję opatrunku.

LASEK Wavefront – jest to metoda ablacji powierzchownej. Modelowanie rogówki laserem excimerowym następuje po oddzieleniu nabłonka rogówki przy pomocy roztworu alkoholu. Metoda ta stosowana jest ze wskazań medycznych. Po zabiegu na oko zakładana jest soczewka kontaktowa, która pełni funkcję opatrunku.

Wskazania do zabiegów ablacji powierzchownych:

  • dyskwalifikacja z zabiegu FemtoLasik/SmartSight
  • cienka rogówka, czyli taka która uniemożliwia usuniecie wady pacjenta z pozostawieniem bezpiecznego marginesu tkanki inną metodą
  • głęboki oczodół
  • trudne warunki anatomiczne – wąska szpara powiekowa, wysklepiony luk brwiowy
  • dokorekcje po wcześniejszych zabiegach refrakcyjnych

Chcesz dowiedzieć się więcej jak przygotować się do wizyty kwalifikacyjnej? Odwiedź nasz blog!