Iniekcje do komory ciała szklistego

Podstawową metodą leczenia wysiękowej postaci AMD są iniekcje doszklistkowe preparatami anty-VEGF, które hamują wzrost błony podsiatkówkowej.

Celem terapii jest zatrzymanie postępu choroby. Terapia na ogół obejmuje kilka iniekcji, o ich liczbie, rodzaju oraz częstotliwości decyduje lekarz prowadzący.

Wskazania do zabiegu:

check-mark-1 Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD)

check-mark-1 Cukrzycowy obrzęk plamki

check-mark-1 Obrzęk plamki po zakrzepie żyły siatkówki

check-mark-1 Neowaskularyzacja w przebiegu krótkowzroczności

check-mark-1 Retinopatia popromienna

check-mark-1 Inne zaburzenia siatkówki

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem i cukrzycowy obrzęk plamki po spełnieniu określonych wymagań mogą być leczone w naszym ośrodku w ramach Programu Lekowego B.70 NFZ.

Aby zakwalifikować się do Programu Lekowego należy spełnić kryteria takie jak:

check-mark-1  Odpowiednia ostrość wzroku (między 0,2 a 0,8)

check-mark-1 Badanie OCT i angioOCT uwidaczniające aktywną formę choroby

check-mark-1 W niektórych wypadkach konieczne jest dostarczenie lub wykonanie badania angiografii fluoresceinowej

check-mark-1 Kolorowe zdjęcie dna oka uwidaczniające aktywną formę choroby

 

Pozostałe schorzenia nie kwalifikują się do leczenia w ramach Programu Lekowego NFZ.

Sprawdź, jakie preparaty mamy w swojej ofercie

Kwalifikacja do zabiegu:

check-mark-1pełne badanie okulistyczne z oceną ostrości wzroku i pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego

check-mark-1badanie OCT i angioOCT

check-mark-1w niektórych przypadkach badanie angiografii fluoresceinowej

Zabieg:

check-mark-1 Zabieg wykonywany jest w warunkach jałowych, na sali operacyjnej.

check-mark-1 W trakcie przygotowania do zabiegu Pacjent ma podane krople rozszerzające źrenice oraz krople znieczulające.

check-mark-1 Podczas iniekcji lekarz okulista wprowadza lek do komory ciała szklistego.

check-mark-1 Sam zabieg jest bezbolesny i trwa około 5 minut.

check-mark-1 Zabieg może być przeprowadzany obuocznie podczas jednej wizyty.

 

Po zabiegu:

check-mark-1 Należy stosować się do zaleceń lekarza.

check-mark-1 Oko zakryte jest opatrunkiem, w przypadku niskiej ostrości wzroku drugiego oka lub zabiegu obuocznego opatrunki są przezroczyste.

check-mark-1 Oko po iniekcji może być zaczerwienione oraz wrażliwe, pacjent może odczuwać objawy suchości lub uczucie ciała obcego.

 

Dowiedz się więcej na temat AMD i DME: